Sterkste kiemremming in alle omstandigheden

De meeste percelen aardappelen zijn geoogst en liggen binnen. Door de hete zomer hebben veel gewassen droogte- en hittestress ondervonden en is de kiemrust al vroeg doorbroken. Dat zien we ook terug in de bewaring; er komen al snel witte puntjes of kiemen op de knollen. Hoe kan de kiemremming het beste in de hand worden gehouden?

Biox-M robuust op kiemende knollen 

Als de meeste knollen witte puntjes vertonen en deze beginnen te groeien is het een goed moment om Biox-M toe te passen. Ook wanneer de kiemen al groter zijn zorgt Biox-M ervoor dat de kiemen diep worden vernietigd en nieuwe kiemen lang wegblijven. De dosering kan worden aangepast aan de grootte van de aanwezige kiemen.  

Is de schuur gedeeltelijk gevuld? 

Ook in gedeeltelijk gevulde schuren is Biox-M het sterkste middel. In deze situaties geeft Biox-M een onveranderd goede werking. De aanwezige witte puntjes of iets grotere kiempjes worden vernietigd.  

Advies (na Crown MH) 

  • Biox-M altijd toepassen op droge aardappelen 
  • Dosering
    • bewaartemperatuur  ≥ 6 °C: 45 ml/ton interval 4-6 weken* 
    • bewaartemperatuur  ≤ 5 °C: 30 ml/ton interval 4-8 weken* 
  • Toepassen bij witte puntjes (1-2 mm) 
  • Bij reeds grotere kiemen de dosering aanpassen 

* Interval afhankelijk van ras, partij en bewaaromstandigheden 

 Lees meer over Biox-M

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees voor gebruik altijd het etiket en de productinformatie.

Print Friendly, PDF & Email