Bescherm het gewas tegen schimmelziekten in het vroege voorjaar

2024-02-29T16:59:49+01:00February 29th, 2024|

In de vroege voorjaarsperiode is het belangrijk alert te zijn op schimmelaantastingen. Amylo-X WG kan een effectieve bescherming bieden, ook bij lage temperaturen.