Teppeki WG en Gazelle, sterke wapens tegen virusoverdragende bladluizen 

De eerst-vliegende bladluizen leveren al snel een groot risico op de verspreiding van virussen in de bloembollenteelt. Ze zijn namelijk hypermobiel, moeilijk waar te nemen en kunnen meteen al virus verspreiden. Naast vroegtijdige selectie is de inzet van insecticiden noodzakelijk om schade door deze virussen te beperken. Bij temperaturen boven de 10°C worden luizen al snel actief. Wees alert en start tijdig de behandelingen.  

Teppeki WG en Gazelle zijn effectieve bladluisdodende middelen met een sterke knockdown werking, waardoor de voedselopname en virusoverdracht door de bladluizen snel verhinderd wordt. Beide producten zijn sterke afwisselpartners in de bestrijding van bladluizen. 

Teppeki WG 

  • Dosering 140 g/ha 
  • Maximaal 3 toepassingen per seizoen  
  • Interval 21 dagen  
  • In bloeiende*) gewassen alleen toepassen tussen zonsondergang en zonopkomst 

Gazelle

  • Dosering 230 g/ha per toepassing 
  • Min. Interval 30 dagen 
  • Max 3 toepassingen per 12 maanden 

Advies
Teppeki WG en Gazelle afwisselen in het spuitschema met andere insecticiden. Zowel Teppeki WG als Gazelle combineren met pyrethroïden. 

Afb. 1. Positionering Gazelle en Teppeki WG in tulpen

*) Een gewas bloeit als de meeldraden en stamper zichtbaar zijn (zie lijst bij-aantrekkelijke gewassen 2.0) 

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees voor gebruik eerst het etiket en de productinformatie.

Print Friendly, PDF & Email