Tips voor bestrijding Sclerotinia en Botrytis in vroege sla

Nu de eerste slaplanten al zijn geplant of spoedig geplant gaan worden, is het van belang het gewas goed te beschermen. Botrytis en Sclerotinia kunnen hard toeslaan. Kenja is een uniek en sterk middel om deze ziekten tegen te gaan. Hieronder enkele tips voor een optimale toepassing.

Bestrijding van alle groeistadia
Kenja heeft als werkzame stof isofetamid. Het heeft een sterke preventieve werking tegen Botrytis en Sclerotinia. Het grijpt in op alle groeistadia van de schimmels: sporekieming, kiembuisgroei, penetratie in het blad, myceliumgroei en ook sporulatie.

Vroeg in de teelt toepassen
Uit diverse onderzoeken blijkt dat het beste effect wordt bereikt als Kenja vroeg in de teelt wordt ingezet Dan wordt de beginnende aantasting van Sclerotinia of Botrytis in de kiem gesmoord. Met meer gezonde oogstbare kroppen tot gevolg.

Advies

  • Dosering 1 l/ha Kenja
  • Toepassing bij de vroege slateelt: direct na het afhalen van het doek
  • Kenja kan elke teeltronde worden ingezet (maximaal 2x per 12 maanden per perceel)
  • Altijd preventief toepassen
  • Op tijd toepassen als 1e en/of 2e toepassing
  • Bij verwachte aantasting door Rhizoctonia mengen met Amistar

Meer over Kenja >>

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees voor gebruik eerst het etiket en de productinformatie.

Ontvang nieuws en tips voor een gezond gewas

Print Friendly, PDF & Email