Uitbreiding etiket Vintec

Het fungicide Vintec heeft een uitbreiding van de toelating gekregen.

De belangrijkste wijzigingen:

  • Uniek is de uitbreiding in de teelt van peren waardoor het nu mogelijk is om 2 toepassingen uit te voeren op de grasstrook. 
  • In de onbekte teelt van aardbeien en bessen is het toegestaan om naast de 4 reeds toegelaten toepassingen tegen tak- en bloesemsterfte ook 8 toepassingen uit te voeren tegen Botrytis.   
  • Toepassing in de bedekte teelten van aardbeien en bessen is ook toegestaan.
  • In de teelten van bedekte en onbedekte van sla mag Vintec 8x toegepast worden ter bestrijding van Botrytis en/of Sclerotinia. 

Versnelde procedure
Vintec is het eerste middel dat een uitbreiding heeft gekregen op basis van de nieuwe administratieve route voor laag-risicomiddelen. Sinds 1 januari 2023 is het namelijk mogelijk om een versnelde toelating voor laag risico middelen te krijgen. Door het snelle, administratieve traject kan de behandeling en besluitvorming in korte tijd plaatsvinden. Deze tijdwinst is mogelijk omdat er geen inhoudelijke risicobeoordeling wordt uitgevoerd. De uitbreiding van de toelating van Vintec is een mooi voorbeeld van hoe laag-risico middelen snel breed beschikbaar gemaakt kunnen worden.

Meer over Vintec >>

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees voor gebruik eerst het etiket en de productinformatie.

Print Friendly, PDF & Email