Veel Coloradokevers aanwezig

Veel aardappelpercelen worden getroffen door alle stadia van de Coloradokever. Vanwege de zachte winter en de late start van het pootseizoen komt de aardappelkever dit seizoen vaker voor dan in de afgelopen jaren. Zowel de kever als de larve zorgen voor behoorlijk wat schade. 

Hoge druk
Coloradokevers overwinteren onder de grond. Afgelopen winter heeft het niet veel gevroren. Hierdoor heeft de kever al vroeg eitjes gelegd op het loof. Door het aanhoudende warme weer is de populatie vervolgens snel gegroeid.

Tijdig ingrijpen 
Houd percelen goed in de gaten en check op de aanwezigheid van Coloradokevers. Voer zodra de eerste larven gevonden worden een bespuiting uit met Gazelle/Antilop. Deze middelen zijn snel regenvast en de werking is niet afhankelijk van de temperatuur.  

Meerdere insecten in één klap
Door nu de coloradokevers en larven te bestrijden worden ook meteen de aanwezige luizen, wantsen en cicaden meegenomen. Hiermee wordt de opbouw van de populaties Coloradokevers en andere insecten in één bespuiting gestopt.

Advies 

  • Adviesdosering 250 g/ha Gazelle/Antilop 
  • Spuit met voldoende water voor een goede gewasbedekking. Hierdoor ontstaat een dubbele werking, zowel contactwerking als werking via opname door het insect. 
  • Mengbaar met Phytophthoramiddelen. 

Lees meer over Gazelle >>
Lees meer over Antilop >>

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees voor gebruik eerst het etiket en de productinformatie.

Deel het nieuws!

Print Friendly, PDF & Email