Veelgestelde vragen over NEMguard DE

Kan NEMguard DE worden toegepast met een Gandy granulaatstrooier?
Voor een optimale werking is een juiste toepassing van groot belang. NEMguard DE kan worden toegediend met de gangbare granulaatstrooiers met uitzondering van de Gandy strooier. In sommige gevallen blijken er ook problemen bij toepassing door middel van een Agricola strooier. Hier wordt momenteel een oplossing voor gezocht. De dosering bedraagt 20 kg/ha. Verstrooi het granulaat tijdens het zaaien in de zaaivoor zodat het middel dicht bij het zaad komt te liggen.

Om  verstopping te voorkomen de apparatuur na gebruik altijd leegmaken en schoonmaken.


Hoe werkt NEMguard DE?
Knoflookextract vormt het actieve bestanddeel van NEMguard. Door de knoflook volgens een gepatenteerd procedé te bewerken ontstaat een uitgekiend mengsel van hoogwaardige polysulfiden. Wanneer deze meervoudige zwavelverbindingen met aaltjes of larven van vliegen in contact komen dringen zij deze via de huid binnen. In het inwendige van de aaltjes vinden vervolgens diverse reacties plaats, waardoor het giftige waterstofsulfide ontstaat en de aaltjes en larven van vliegen afsterven.

Afb.1. Knoflook wordt bewerkt tot hoogwaardige polysulfiden


Hoe is NEMguard DE geformuleerd?
NEMguard DE is geformuleerd als een soort slow release granule. De granule bestaat uit diatomeeënaarde (DE), dat een honingraatstructuur heeft waarin de polysulfiden zijn opgenomen. Water maakt de polysulfiden geleidelijk vrij uit het granulaat, waarna ze doordringen in de teeltlaag. NEMguard DE beschermt het gewas 6-8 weken na toepassing.

Afb.1. Formulering van  NEMguard DE


Waarom zijn er kleurverschillen tussen de verschillende partijen NEMguard?
NEMguard DE is een granulaat dat bestaat uit diatomeen aarde (DE) waarin het knoflookextract is opgenomen. Diatomeen aarde is een natuurlijk product en komt voor in lichte tot donkere kleuren. Hierdoor zijn er kleurverschillen tussen de verschillende partijen. Deze kleurverschillen hebben geen invloed op de kwaliteit en werking van het product.


Tegen welke aaltjes werkt NEMguard DE?
NEMguard DE is effectief tegen plant-parasitaire aaltjes. In Nederland komen heel veel soorten aaltjes voor die echter niet allemaal schade geven. Sommige soorten kunnen echter grote problemen veroorzaken wanneer ze in grote aantallen voorkomen.

De bekendste aaltjes zijn:

  • Meloidogyne spp. (wortelknobbelaaltjes)
  • Pratylenchus spp. (wortellesieaaltjes)
  • Paratrichodorus spp. (vrijlevende aaltjes)
  • Trichodorus spp. (vrijlevende aaltjes)
  • Heterodera carotae (cystenaaltjes)

Het is goed om te weten welke soorten en hoeveelheden aaltjes op het perceel aanwezig zijn. Dat kan vastgesteld worden via bemonstering. Bij voorkeur niet toepassen op percelen met hoge aantallen aaltjes.


Werkt NEMguard DE ook tegen larven van vliegen?
Het product werkt niet alleen tegen aaltjes maar beschermt ook tegen larven van vliegen. Nemguard is effectief tegen vraat door larven van de wortelvlieg (eerste generatie) en bonenvlieg en heeft een (neven)-werking tegen de uienvlieg.

Afb.1. Werking van NEMguard DE tegen wortelvlieg

Afb.2. Werking van NEMguard DE tegen bonenvlieg 


Is NEMguard DE een natuurlijk product?
NEMguard is een natuurlijk middel op basis van knoflookextract (450 g/kg). NEMguard DE vermindert de schade door aaltjes en larven van ondere andere de wortelvlieg. Het product geeft geen residu. NEMguard DE is toegestaan in de biologische teelt (SKAL gecertificeerd). Bovendien levert toepassing van NEMguard DE een bonuspunt op binnen PlanetProof.


Is aanvullende beregening noodzakelijk?
Vocht is noodzakelijk om de knoflookextract los te weken van de draagstof diatomeeënaarde in de formulering.

Penwortelgewassen en aaltjes
Lange penwortels moeten over de gehele lengte worden beschermd tegen de aaltjes. Aaltjes komen verspreid over grotere diepte van de bodem voor. Er is vocht nodig om de actieve stof met de groei van de penwortel mee te transporteren. Hierdoor wordt ook het onderste gedeelte van de wortel beschermd. Bij droge omstandigheden kan het noodzakelijk zijn om aanvullend te beregenen

Richtlijnen water:

  • Zorg voor een vochtige rug of bed voor de zaai
  • Houd de grond rondom de wortel tot 6 weken na het zaaien vochtig
  • Regen + beregening: ca. 10 mm/week

Overige gewassen en wortel-, uien- en bonenvlieg
Ondiepe wortels hoeven maar over een korte lengte worden beschermd tegen schade door aaltjes of larven van vliegen. Larven van o.a. wortelvliegen zijn vooral in bovenste laag actief. Er is relatief weinig water nodig voor de polysulfiden om de larven te bereiken. Veelal is natuurlijke neerslag voldoende voor een goede werking.


Wat is de duurwerking van NEMguard DE?
Tot 6-8 weken na toepassing biedt NEMguard DE bescherming tegen schade door aaltjes of larven van vliegen. Voor een afdoende bestrijding van de tweede en latere generaties (wortel)vliegen dienen  andere middelen inzet te worden.


Meer over NEMguard DE >>

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees voor gebruik eerst het etiket en de productinformatie.

Print Friendly, PDF & Email