Virusmanagement rondom opkomst aardappelen

Dit voorjaar zien we grote verschillen tussen de aardappelpercelen. Op sommige percelen zijn de aardappelen nog niet gepoot, terwijl ze op andere percelen al boven de grond staan. Zodra de aardappelen opkomen zijn ze zeer aantrekkelijk voor luizen. De luizendruk in diverse gewassen is momenteel hoog. Bescherm tijdig de aardappelen om virusoverdracht te voorkomen. 

Verwijder de bronnen
Als u dit nog niet heeft gedaan, zorg er dan voor dat aardappelopslag en afvalhopen zo snel mogelijk worden opgeruimd. Deze plekken kunnen namelijk een belangrijke bron van virusbesmetting zijn. 

Start op tijd met voorkomen virusoverdracht
Begin al bij 30% opkomst met het toepassen van een virusolie, zoals Olie-H. Vroeg starten is dit voorjaar extra belangrijk omdat selectie nog niet mogelijk is, terwijl er in de vangbakken al veel luizen zijn gevonden. Zorg ervoor dat al het nieuw gevormde blad goed wordt bedekt. Gebruik bij een snelle gewasgroei korte intervallen. Spuittechniek en dosering zijn hierbij cruciaal. 

Voorkom dat luizen koloniseren 
Olie-H blijft de basis voor virusbeheersing. Daarnaast is de bestrijding van luizen essentieel. Voorkom de kolonisatie van luizen door het inzetten van luisdoders zoals Gazelle. 

Advies 

  • Start met Olie-H zodra 30% van de aardappelen boven staan. Zorg dat al het nieuwgevormde blad wordt bedekt. Houd tussen de eerste en tweede bespuiting een interval van 3-4 dagen aan.   
  • Voeg vanaf 50% grondbedekking 0,25 kg/ha Gazelle toe om de luizendruk laag te houden.   
  • Selecteer zodra dit mogelijk is om alle bronnen te verwijderen.  

 Meer over Olie H >>

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees voor gebruik eerst het etiket en de productinformatie.

Ontvang nieuws en tips voor een gezond gewas

Print Friendly, PDF & Email