Viruspreventie aardappelen rondom opkomst

Zodra de aardappelen opkomen zijn ze zeer aantrekkelijk voor luizen. Hou vanaf opkomst dan ook de luizendruk in de gaten en grijp tijdig in om virusoverdracht te voorkomen.

Verwijder de bronnen 
Mocht u het nog niet hebben gedaan zorg dan dat aardappelopslag en afvalhopen zo spoedig worden opgeruimd. Deze plekken kunnen een grote bron zijn voor virusbesmetting. 

Start op tijd met voorkomen virusoverdracht 
Start bij 30% opkomst al met een virusolie, Olie-H. Vroeg starten is noodzakelijk omdat selectie nog niet mogelijk is maar luizen al wel actief zijn. Zorg dat al het nieuw gevormd blad goed wordt bedekt. Gebruik bij een snelle gewasgroei korte intervallen. Spuittechniek en dosering zijn belangrijk. Het toevoegen van hulpstoffen hebben geen bewezen toegevoegde waarde.  

Afb.1. Begin op tijd met viruspreventie 

Zorg dat de luis niet kan koloniseren  
Olie-H blijft de basis voor virusbeheersing. Daarnaast is luizenbestrijding is zeer belangrijk. Voorkom kolonisatie van luizen door inzet van ‘luisdoders’.  

Advies 

  • Start met Olie-H zodra 30% van de aardappelen boven staan. Zorg dat al het nieuwgevormde blad wordt bedekt. Houd tussen de eerste en tweede bespuiting een interval van 3-4 dagen aan.  
  • Voeg vanaf 50% grondbedekking 0,25 kg/ha Gazelle toe om de luizendruk laag te houden.  
  • Selecteer zodra dit mogelijk is om alle bronnen te verwijderen. 

Meer over Olie-H >>
Meer over Gazelle >>

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees voor gebruik eerst het etiket en de productinformatie.

Print Friendly, PDF & Email