Viruspreventie aardappelen voor het poten

In de nacontrole zien we dat het aantal virusbesmettingen in pootaardappelen weer is opgelopen ten opzichte van 2021. De uitgangssituatie is daardoor minder gunstig. Daarnaast kunnen luizenkolonies tijdens de zachte winter overleven. We zien dat luizenvluchten de laatste jaren steeds eerder op gang komen. Zagen we ze vóór 2017 vaak pas in juni, nu beginnen de vluchten al vanaf half mei. 

Virussymptomen nauwelijks zichtbaar  
Als de aardappelen net boven komen zijn virussymptomen nauwelijks zichtbaar, terwijl luizen al wel virus op kunnen pikken van viruszieke planten en deze kunnen overbrengen. De enige manier om het virus onder controle te houden is om te zorgen voor een goed plan met preventieve maatregelen voor en tijdens de teelt.  

Maatregelen voor de start van de teelt 

  •  Bestrijd aardappelopslag en onkruid. Verwijder alle mogeljke virusbronnen voor opkomst van het gewas. 
  • Virusvrij uitgangsmateriaal. Mocht het uitgangsmateriaal niet vrij zijn van virus, ken uw partij dan op hoeveelheid virus voordat deze wordt gepoot. Wissel bij het poten virusgevoelige rassen af met niet gevoelige rassen. 

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees voor gebruik eerst het etiket en de productinformatie.

Print Friendly, PDF & Email