Vintec nieuw fungicide in bessenteelt

De teelt van bessen heeft de afgelopen jaren een serieuze groei doorgemaakt. Tegelijk is ook de kennis over ziekten en plagen in deze teelt toegenomen. In de periode van de snoei is Eutypa intussen een zeer gekend probleem waar weinig middelen een werking op hebben.

Daarnaast is het gezond houden van de bessen gedurende teelt en bewaring een belangrijk speerpunt om rendement te halen en kwaliteit te telen. Bloesemsterfte en vruchtrot zijn hierbij de bekendste problemen.

Vintec, een biologisch fungicide op basis van Trichoderma atroviride stam SC1, biedt een oplossing tegen deze ziekten. Vintec werd in eerste instantie ontwikkeld tegen taksterfte in de druiventeelt. Na een toepassing met Vintec worden de (snoei)wonden en bladeren zéér snel bezet door deze goedaardige schimmel. Hierdoor krijgen ziekteverwekkers geen kans meer.
Vintec dankt zijn werking aan vier werkingsmechanismen (zie afbeelding).
Recent werd de toelating uitgebreid naar tal van andere teelten. Dit geeft de mogelijkheid om ook een aantal belangrijke problemen in de teelt van bessen het hoofd te bieden.

Taksterfte (Eutypa/ESCA): Door de snoei van het gewas ontstaan er op het hout veel invalspoorten voor schimmels, waaronder Eutypa lata. De Eutypa-schimmel is een sluipend probleem aangezien deze schimmel zich ongezien in het gewas kan bevinden en pas na enkele jaren tot uiting komt, met uitval van bessenstruiken als gevolg. Door zo snel mogelijk na de snoei Vintec toe te passen worden deze invalspoorten bezet met een goedaardige schimmel waardoor Eutypa geen kans heeft om zich te vestigen. Het is van belang om deze bestrijding al aan te vangen in de opkweek/jonge aanplant van het gewas.
Als de Eutypa zich eenmaal in het gewas bevindt, zijn hier geen middelen tegen opgewassen.

Bloesemsterfte, vruchtrot (Monilinia spp.): Rondom de bloei is er een verhoogde kans op aantasting van het bloemblad en de vrucht. Vintec kan hierbij bescherming bieden door het oppervlak te koloniseren. Enerzijds zorgt het ervoor dat er geen voedingsstoffen meer aanwezig zijn voor pathogenen. Anderzijds kan het actief aanwezige schimmels uitschakelen door enzymen aan te maken die schadelijk zijn voor Monilinia spp. Ook is het van belang om de wondjes die ontstaan bij het afvallen van het bloemblad te behandelen met Vintec.

Toepassing
Vintec wordt preventief toegepast met een dosis van 200 g/ha. Zorg hierbij voor een goede bedekking van het gewas ((snoei)wonden, blad, bloemen, enz.). Voor een goede werking van Vintec is er minimaal een temperatuur van 10°C gedurende 5 uur nodig. Toepassen bij lagere temperatuur is mogelijk, maar vertraagt de groei van Vintec. Vermijd vorst of neerslag binnen 24 uur na toepassing, latere vorst of neerslag is geen probleem.

Vintec® (150 g/kg Trichoderma atroviride stam SC1, 15689 N) is een product van BI-PA N.V.

Print Friendly, PDF & Email