Voorkom Rhizoctonia en zilverschurft

Aantasting door Rhizoctonia solani kan zorgen voor een serieuze opbrengstreductie in de teelt van aardappelen. Om de Rhizoctonia-cyclus te doorbreken en een verdere verspreiding te voorkomen is een behandeling van het pootgoed noodzakelijk.

Toelating Flim
Recent is het knolbehandelingsmiddel Flim toegelaten. Flim beschermt aardappelen tegen zowel Rhizoctonia als zilverschurft. Flim is vloeibaar en goed verwerkbaar met een schijfvernevelaar. Het bevat een blauwe kleurstof. Apparatuur is eenvoudig te reinigen met water. Het middel heeft een flexibele toepassingsperiode en is in te zetten tijdens of na het sorteren van het uitgangsmateriaal.

Rhizoctonia en zilverschurft
Flim, bevat een unieke combinatie van flutolanil en imazalil en is zeer effectief tegen Rhizoctonia en zilverschurft. De reeds bekende producten Monarch en Symphonie hebben allebei een nevenwerking tegen zilverschurft.

Toepassingstijdstip
Gebruik Flim vanaf het sorteren tot uiterlijk 4 weken voor poten om opkomstvertraging te voorkomen. Als de tijd tussen behandelen en poten korter is dan 4 weken behandel dan het pootgoed met Monarch of Symphonie.

Advies

  • Pas Flim toe in een dosering van 0,3 l/ton (maximaal 1,56 l/ha). Zorg voor een goede bedekking van de knollen. Verdunning minimaal 1:1 (met maximaal 2 l/ton spuitvloeistof). Gebruik van een rollertafel is aan te raden om een optimale bedekking te verkrijgen
  • Dosering Monarch 0,2 l/ton pootgoed. Zorg voor een goede bedekking van de knollen. Verdunning minimaal 1:1 (met maximum van 2 l/ton spuitvloeistof). Gebruik van een rollertafel is aan te raden om een optimale bedekking te verkrijgen.
  • Dosering Symphonie 1,5 kg/ton. Toepassen voor of tijdens het poten met een daarvoor geschikt poeder doseerapparaat.

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees voor gebruik eerst het etiket en de productinformatie.

Print Friendly, PDF & Email