Voorkom schade door Alternaria

Door de huidige weersomstandigeden is extra aandacht voor Altarnaria solani vereist. Deze schimmel komt vooral voor in het laatste deel van het seizoen, na de bloei en onder warme, vochtige omstandigheden. Met name voor de langere aardappelteelten is het belangrijk om het gewas goed te beschermen tegen een aantasting van Alternaria.

Sterke werking van Narita
De actieve stof in Narita (difenoconazool) werkt systemisch en wordt opgenomen door de plant (vitaal gewas). Dat resulteert in zowel een preventieve als curatieve werking. Daarnaast heeft het product een nevenwerking op Sclerotinia. Deze eigenschappen maakt Narita al jaren een stabiele basis in de teelt van aardappelen.

Resistentiemanagement
Narita is een product op basis van een triazool (difenoconazool). Op dit moment worden vooral middelen uit de groep van triazolen gebruikt om Alternaria te bestrijden. Wissel Narita af met middelen met een ander aangrijpingspunt zoals fluazinam en/of fluopyram om resistentie te voorkomen.

Advies

  • Starten vanaf volle bloei, iedere 10-14 dagen
  • Narita 0,5 l/ha toevoegen aan het Phytophthoraschema
  • Voorkom resistentieontwikkeling en wissel Narita af met middelen uit een andere groep

Lees meer over Narita >>

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees voor gebruik eerst het etiket en de productinformatie.

Deel het nieuws!

Print Friendly, PDF & Email