Win de strijd tegen virusoverdracht in tulpen

De laatste jaren worden steeds meer partijen afgekeurd vanwege TBV. Deze toenemende virusproblematiek is momenteel één van de grootste uitdagingen in de tulpensector.

Verdedig je tulpen met Teppeki WG en Gazelle
Op dit moment zijn er in alle regio’s veel luizen te vinden en is de kans op virusverspreiding erg hoog. Naast de basisbespuitingen met een pyrethroïde is het belangrijk om een luisdoder in te zetten om verspreiding door bladluizen te voorkomen. Zowel Teppeki WG als Gazelle hebben een snelle aanvangswerking en zijn al langer een waardevol wapen tegen virusoverdracht. Wissel Teppeki WG en Gazelle af in het spuitschema met andere insecticiden. Zowel Teppeki WG als Gazelle kunnen gecombineerd worden met pyrethroïden.

De opbrengstderving door Olie H versus de virusreductie in tulp
Uit jarenlang onderzoek blijkt dat Olie H veruit het beste effect heeft op het beperken van virus. Bij een juiste toepassing is de opbrengstderving bij veel cultivars beperkt en weegt het percentage virusreductie sterk op t.o.v. het percentage opbrengstderving. Er zijn echter ook cultivars waar de opbrengstderving hoger is dan 5%. De afweging om Olie H in te zetten dient dan ook gemaakt te worden per cultivar.

Uit onderzoek van Vertify blijkt bovendien dat de effectiviteit van een solo toepassing met minerale olie rond de 60-80%ligt  en de gemiddelde opbrengstderving bij de geteste cultivars ligt tussen de 0 en 7% (afhankelijk van het seizoen). Lees meer over het onderzoek van Vertify.

Afb.1. % opbrengstderving en % TBV bij een gangbaar schema (wekelijks pyrethroïde+ luizendoder) en een doorspuitschema met Olie H (wekelijks 6.25 l/ha olie H) (2021, 2022, Strong Gold). 

Aandachtspunten bij de inzet van Olie H in tulp

  • Niet bij scherp weer spuiten.
  • Boven 20°C in de avond spuiten (bij zonnig weer).
  • Olie H niet mengen met Movento
  • De kracht van Olie H is een goede bladbedekking: Gebruik voldoende water (minimaal 400 l/ha water)

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees voor gebruik eerst het etiket en de productinformatie.

Movento is een geregistreerd handelsmerk van Bayer Crop Science

Ontvang nieuws en tips voor een gezond gewas

Print Friendly, PDF & Email