Winnen van trips

De teelt eindigen met een te hoge tripsdruk heeft consequenties voor de nieuwe teelt. De meeste bedrijven willen graag een teelt tripsvrij eindigen. Kies daarom de juiste bestrijdingsstrategie. Winner is hierin een belangrijke schakel. Pas Winner maximaal viermaal in een teeltcyclus toe om een volledige levenscyclus van trips aan te pakken. 

Daarnaast mag Winner worden ingezet als na-oogstbehandeling in vruchtgroentegewassen. Pas het middel dan toe na de laatste oogst op het afgedragen gewas. Zo kan de nieuwe teelt zo schoon mogelijk gestart worden.

Sterke aanvangswerking 

Winner heeft een zeer sterke en snelle aanvangswerking. Een proef in het Certis Belchim Innovation Center laat de sterke knock-down werking van een na-oogstbehandeling goed zien. Er is in deze proef één keer behandeld met Winner. 

(-1DA-A = 1 dag voor de 1e behandeling; 3DA-A = 3 dagen na de 1e  behandeling) 

Grafiek 1. Aantal trips/40 bladeren in komkommer Naaldwijk (2020)  

Advies gewasbehandeling  

  • Dosering 0,03% (max 300 g/ha) 
  • Raken is essentieel! Gebruik de juiste hoeveelheid water en voeg altijd loksuiker toe 
  • Pas bij voorkeur toe als blokbespuiting (4 toepassingen)  
  • Houd een interval van 7 dagen aan tussen toepassingen 
  • Gebruik (semi-) automatische spuitapparatuur 

Advies na-oogstbehandeling  

  • Enkel toegelaten in vruchtgroenten van cucurbitaceae met eetbare schil, kleinfruit, aubergine, asperge en zaadteelt onder glas 
  • Pas toe na de laatste oogst op afgedragen gewas 
  • Dosering 0,6 kg/ha 
  • Voeg altijd loksuiker toe  
  • Gebruik (semi-) automatische spuitapparatuur 

Lees meer informatie en toepassingsvoorwaarden van Winner

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees voor gebruik altijd het etiket en de productinformatie.

Print Friendly, PDF & Email