Zet Teppeki WG in tegen luizen in suikerbieten

Vanaf opkomst van de bieten is het van belang om de aanwezigheid van luizen te controleren. De groene perzikluis en de sjalottenluis kunnen vergelingsziekte overbrengen, terwijl de zwarte bonenluis zuigschade veroorzaakt aan de planten. Vergelingsziekte kan tot wel 50% opbrengstderving veroorzaken in suikerbieten als niet tijdig wordt ingegrepen. Plekken met vergelingsziekte worden pas circa 6 weken na besmetting zichtbaar in bietenpercelen.   

Bestrijdingsdrempel 
Een bespuiting is zinvol als de bestrijdingsdrempels worden overschreden. In de eerste maanden ligt de drempel al bij 2 groene bladluizen per 10 planten. Het wekelijks tellen van bladluizen in een perceel is daarom essentieel. Houd daarnaast ook de bladluiswaarschuwingsdienst van de IRS in de gaten. Groene perzikluizen bevinden zich vaak aan de onderzijde van de bladeren, waardoor ze lastig te raken zijn tijdens een bespuiting. Hierdoor zijn alleen systemische insecticiden effectief. Teppeki WG is daarom uitermate geschikt voor de bestrijding van groene bladluizen.  

10-bladstadium 
Teppeki WG mag worden toegepast tot het 10 bladstadium (ongeveer 1 juni) om risico op overschrijding van de MRL te voorkomen. Teppeki WG werkt tegen groene bladluizen en de zwarte bonenluis en is veilig voor de meeste natuurlijke vijanden.  

Advies Teppeki WG 

  • Dosering: 140 g/ha. 
  • Toepassen zodra de bestrijdingsdrempel is bereikt. 
  • Teppeki WG niet inzetten na het 10-blad stadium (ongeveer 1 juni).

Meer over Teppeki WG >> 

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees voor gebruik eerst het etiket en de productinformatie.

Print Friendly, PDF & Email