Onderschat het belang van de ziektebestrijding op T0 in granen niet

De basis voor ziektebestrijding in wintertarwe begint al vroeg. Het gewas vanaf begin schoonhouden zorgt namelijk voor de hoogste opbrengst.  

Meerwaarde van T0 bespuiting 

Een T0 bespuiting bestrijdt een vroege aantasting van gele roest en/of een Septoria. De bespuiting beschermt het gewas tegen verdere aantasting en voorkomt zo een vroege ziekteontwikkeling. Door het gewas vanaf het begin schoon te houden kan de T1 op een schoon gewas uitgevoerd worden. 

Gele roest ontwikkeling 

Er zijn veel rassen uitgezaaid die weinig gevoelig zijn voor gele roest. Houd deze rassen wel goed in de gaten want nieuwe fysio’s worden gemakkelijk gevormd. Een gele roest aantasting kan namelijk zorgen voor een forse opbrengstderving. Contoleer de tarwepercelen en voer tijdig een bespuiting met Sirena uit. 

Juiste tijdstip 

Percelen waar nu al een infectie is moeten goed in de gaten worden gehouden. Zodra het warmer wordt moeten deze als eerste worden behandeld. Houd de ziektedruk goed in de gaten en voer de bespuiting uit tot de 2e helft van maart. 

Advies:

  • T0: 1 l/ha Sirena 

Meer over Sirena >>

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees voor gebruik eerst het etiket en de productinformatie.

Print Friendly, PDF & Email