Zo blijf je plaaginsecten in kool de baas

De kolen groeien werkelijk als kool, net als de melige koolluis en koolwittevlieg. Het is belangrijk om deze populaties zo klein mogelijk te houden om latere schade in het oogstbare product te voorkomen. Teppeki WG heeft een meervoudige werking en houdt melige koolluis en koolwittevlieg onder de duim.

De ideale eigenschappen van Teppeki WG
Teppeki WG heeft een sterke werking op luizen en witte vlieg. Het heeft zowel contact-, translaminaire als systemische werking. Ideale eigenschappen om lastige plaaginsecten de baas te blijven, zeker als ze zich aan de onderzijde van het blad bevinden. Teppeki WG is veilig voor nuttige insecten, heeft duurwerking en is snel regenvast. Voorkom resistentieontwikkeling en zet middelen op basis van flonicamid niet vaker dan twee keer per teelt in.

Sterke werking op koolwittevlieg
De koolwittevlieg is het meest voorkomende plaaginsect in uw spruitkool. Als deze niet voldoende wordt bestreden kan er later veel roetdauw ontstaan met als gevolg een verminderde kwaliteit van de spruitjes. Teppeki WG is een belangrijke bouwsteen in het schema om de wittevlieg de baas te blijven. Het heeft een sterke werking op koolwittevlieg, ook op populaties die minder gevoelig zijn voor spirotetramat.

Nevenwerking op melige koolluis
In sommige percelen zijn nog melige koolluizen te vinden. Deze zijn lastig te bestrijden omdat ze veelal aan de onderkant van het blad zitten. Teppeki WG heeft een nevenwerking op deze hardnekkige luis.

Advies

  • Dosering Teppeki WG: 0,14 kg/ha
  • Middelen op basis van flonicamid niet vaker dan 2 keer per teelt inzetten
  • Start de bespuiting zodra de eerste eieren van witte vlieg aanwezig zijn.
  • Herhalen na minimaal 14 dagen.
  • Voeg een adjuvant toe voor een goede gewasbedekking en indringing.
  • Wissel Teppeki WG af met middelen met een andere werkzame stof om resistentie ontwikkeling te voorkomen.

Lees meer over Teppeki WG >>

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees voor gebruik eerst het etiket en de productinformatie.

Deel het nieuws!

Print Friendly, PDF & Email