Zo krijg je de koolgalmug onder controle

De temperaturen lopen langzamerhand op en veel broccoli en bloemkoolpercelen zijn inmiddels geplant. Hier en daar worden al koolgalmuggen gevangen. Een aanval door de koolgalmug is dan ook te verwachten. Het is van groot belang om koolgalmuggen te bestrijden om de kwaliteit en de oogst zeker te kunnen stellen. Neudosan is een nieuw biologisch insecticide dat een goede werking heeft tegen de koolgalmug.  

Werking Neudosan 
Neudosan bevat vetzuren en kaliumzouten met een meervoudige werking. De actieve stof tast de celstructuur in de huid aan waardoor het plaaginsect uitdroogt. Daarnaast blokkeert en beschadigt het de ademhalingsorganen. Dit leidt tot verstikking van het koolgalmug. Ook eieren en larven worden bestreden. 

Toepassing 
Neudosan is een contactmiddel: als het insect niet wordt geraakt zal het ook niet doodgaan. Daarom is een toepassing met relatief veel water belangrijk. Zodra de spuitoplossing is opgedroogd kan het middel niet meer werken, daarom is toepassing bij traag drogende omstandigheden van belang, zoals in de vroege ochtend of late avond. Uiteraard moet dan direct zonlicht of wind zo mogelijk worden voorkomen tijdens de toepassing. 

Advies 

  • Toepassing bij traag drogende omstandigheden (vroege ochtend/late avond) 
  • Gebruik relatief veel water (500 l/ha) 
  • Dosering Neudosan 1,5% = 7,5 l/ha (bij 500 l water/ha) 
  • Herhaal de toepassing (maximaal 5x) met een interval van minimaal 5 dagen 
  • Pas in een schema toe met bijv. Karate Zeon 

Meer over Neudosan >>

Karate Zeon is een geregistreerd handelsmerk van Syngenta Crop Protection B.V.

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees voor gebruik eerst het etiket en de productinformatie.

Print Friendly, PDF & Email