Conclusies meeldauwproef met groene middelen in aardbei

In mei 2024 hebben we de resultaten van de meeldauwproef met groene middelen in Naaldwijk getoond. Om zeker te zijn van meeldauwaantasting is voor de proef gekozen voor het meeldauwgevoelige ras Elsanta. De proef is uitgevoerd in bedekte teelt. Naast het referentie object (Luna Sensation* , Kenja en Karma) zijn diverse groene aanvullingen aan het referentie object getest. De inzet van deze groene middelen laat een sterke verbetering van de meeldauwbestrijding zien.

Objecten

In deze proef lagen 6 objecten:

  1. Onbehandeld
  2. Referentie object (gestart met Luna Sensation en halverwege de proef inzet van Kenja + Karma)
  3. Referentie object aangevuld met Amylo-X
  4. Referentie object aangevuld met Serenade
  5. Referentie object aangevuld met Vintec
  6. Referentie object aangevuld met Karma en Takumi

De aantasting liep gedurende de proef op tot 15%.

Grafiek 1. Resultaten van meeldauwbestrijding in aardbei met diverse groene middelen

Conclusie

Alle groene middelen aangevuld aan het referentie object verbeteren de bestrijding van meeldauw sterk. De beste werking is te zien in object 6 waar het referentie object aangevuld is met Karma + 1x Karma/Takumi

Advies meeldauwbestrijding

Een sterke basis voor een langdurige bescherming tegen een beginnende meeldauwaantasting is 2 kg/ha Karma  + 0,15 l/ha Takumi. Later kan dan met 3 kg/ha Karma worden doorgespoten.

*) Luna Sensation heeft geen toelating in de bedekte teelt. Serenade en Luna Sensation zijn geregistreerde handelsmerken van Bayer Crop Science

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees voor gebruik eerst het etiket en de productinformatie.

Ontvang nieuws en tips voor een gezond gewas

Print Friendly, PDF & Email