In de aardappelteelt kan een aantasting met Rhizoctonia solani voor een serieuze opbrengstreductie zorgen. De schimmeldraden van Rhizoctonia solani vormen de bekende ‘lakschurft’ op de knollen, de zwarte vlekjes (sclerotiën).

Deze sclerotiën gaan mee met de moederknollen het veld in en kunnen zo de nieuwgevormde knollen aantasten. Ze kunnen eveneens de ontwikkeling van de aardappelplant behoorlijk remmen door aantasting van de ondergrondse stolonen. Soms komt een plant zelfs helemaal niet meer boven. Als de plant een aantasting van Rhizoctonia solani wel doorstaat, geeft dit vaak een beeld dat makkelijk te verwarren is met andere ziekten.

Symptomen van Rhizoctonia solani:
1. Rollen en verkleuren van de topbladeren (wordt vaak verward met toprol)
2. Vorming van luchtknollen (wordt vaak verward met vreterij, mechanische schade, wind en roodrot)
3. Schurftachtige symptomen (wordt vaak verward met gewone schurft, netschurft en sommige virus aantastingen)
4. Misvormde knollen en groeischeuren (wordt vaak verward met vochttekort tijdens knolzetting of aaltjes schade)

Om de rhizoctonia-cyclus te doorbreken en een verdere verspreiding in de teelt van aardappelen te voorkomen, is een behandeling van het pootgoed noodzakelijk. Het meest betrouwbare middel is de werkzame stof flutolanil. Uit proeven van de afgelopen jaren blijkt dat we met een pootgoedbehandeling met flutolanil een degelijke en betrouwbare werking hebben op Rhizoctonia solani. Daarnaast is flutolanil zeer zacht voor de knol en kiemen. Met de flutolanil-bevattende producten Monarch (0,2l/ton) en Symphonie (1,5 kg/ton) hebben we twee betrouwbare en veilige middelen in handen voor een belangrijke eerste stap naar een topoogst!

Aardappelknollen aangetast met sclerotiën (zwarte vlekjes) van Rhizoctonia solani

Print Friendly, PDF & Email