Hou de luizendruk in de gaten en bescherm de suikerbieten op tijd

Nog niet alle suikerbieten zijn gezaaid maar de vroeg gezaaide percelen staan inmiddels boven. De luizendruk begint op te lopen en dat betekent dat het belangrijk is om de percelen te controleren. Zodra de schadedrempel is bereikt is het tijd om Teppeki WG toe te passen.

Monitoren
Check de bieten vanaf opkomst regelmatig op de aanwezigheid van luizen. De groene perzikluis en de sjalottenluis kunnen vergelingsziekte overbrengen, terwijl de zwarte bonenluis zuigschade veroorzaakt aan bieten. Als niet tijdig wordt ingegrepen kan vergelingsziekte tot wel 50% opbrengstderving veroorzaken. Plekken met vergelingsziekte worden pas circa 6 weken na besmetting zichtbaar in bietenpercelen.   

Bestrijdingsdrempel
Een bespuiting is zinvol als de bestrijdingsdrempels worden overschreden. In de eerste maanden ligt de drempel al bij 2 groene bladluizen per 10 planten. Het wekelijks tellen van bladluizen is daarom essentieel. Hou daarnaast ook de bladluiswaarschuwingsdienst van het IRS in de gaten. Groene perzikluizen bevinden zich vaak aan de onderzijde van de bladeren, waardoor ze lastig te raken zijn tijdens een bespuiting. Hierdoor zijn alleen systemische insecticiden effectief. Teppeki WG is daarom uitermate geschikt voor de bestrijding van groene bladluizen.  

10 bladstadium 
Teppeki WG mag worden toegepast tot het 10 bladstadium (ongeveer 1 juni), om risico op overschrijding van de MRL te voorkomen. Teppeki WG werkt tegen de groene bladluizen en de zwarte bonenluis en is veilig voor de meeste natuurlijke vijanden.  

Advies Teppeki WG 

  • Dosering: 140 g/ha 
  • Toepassen zodra de bestrijdingsdrempel is bereikt 
  •  Teppeki WG niet in  zetten na het 10 bladstadium (ongeveer 1 juni)  

 Meer over Teppeki WG >>

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees voor gebruik eerst het etiket en de productinformatie.

Ontvang nieuws en tips voor een gezond gewas

Print Friendly, PDF & Email