Powerfogger TB60 Dubbel

NEMguard DE is een natuurlijk middel tegen aaltjes en wortelvlieg

NEMguard DE is een natuurlijk middel tegen aaltjes en wortelvlieg. De werkzame stof bestaat uit knoflookextract (450 g/kg). Deze vermindert de schade door aaltjes en wortelvlieglarven. NEMguard DE geeft wortelen van betere kwaliteit, zonder residu.

Effectief zonder residu
NEMguard DE biedt bescherming tegen schadelijke aaltjes en wortelvlieg. Bovendien doet het dat op natuurlijke wijze en laat het geen residu achter in de wortel. Dat maakt het eenvoudiger om aan de strenge (residu)normen van retailers te voldoen. NEMguard DE past perfect in een teeltstrategie die daarop is afgestemd.

Werkingsmechanisme
Knoflookextract vormt het actieve bestanddeel van NEMguard DE. Door de knoflook volgens een gepatenteerd procedé te bewerken, ontstaat een uitgekiend mengsel van hoogwaardige polysulfiden. Wanneer deze meervoudige zwavelverbindingen met aaltjes in contact komen, dringen zij deze via de huid binnen. In het inwendige van de aaltjes vinden vervolgens diverse reacties plaats, waaraan de nematoden spoedig bezwijken. NEMguard DE is effectief tegen alle schadelijke aaltjes. Het middel werkt op dezelfde wijze ook tegen de eieren en larven van wortelvlieg.

Formulering en werkingsduur
NEMguard DE is geformuleerd als een soort slow release granule. De granule bestaat uit diatomeeënaarde (DE), dat een honingraatstructuur heeft waarin de polysulfiden zijn opgenomen.Water maakt de polysulfiden geleidelijk vrij uit het granulaat, waarna zij doordringen in de teeltlaag. NEMguard DE beschermt wortelen tot 6 weken na toepassing. De formulering bevat weinig stof.

Toepassing en dosering
Voor een optimale werking is een juiste toepassing van groot belang. NEMguard DE kan worden toegediend met meeste gangbare granulaatstrooiers. De dosering bedraagt 20 kg/ha. Verstrooi het granulaat tijdens het zaaien in de zaaivoor, zodat het middel dicht bij het zaad komt te liggen. De toplaag dient de eerste 6 weken na het zaaien voldoende vochtig te blijven.

Aandachtspunten
Om wortelen goed te beschermen is het van belang de volgende richtlijnen aan te houden:

 • Zorg voor een vochtige rug of bed voor de zaai
 • Houd de grond rondom de wortel tot 6 weken na het zaaien vochtig
 • Als de grond droog is tijdens de toepassing, moet er beregend worden
 • Beregen bij aanhoudende droogte één keer per week minimaal 15 mm
 • Voor een optimale optimale werking is de eerste zes weken na het zaaien totaal 80 mm water nodig (neerslag + beregening)
 • Pas Nemguard DE niet toe op percelen waar het aantal aaltjes ver boven de schadedrempel ligt

Aaltjes en wortelvlieg
In Nederland komen meer dan 1.000 soorten aaltjes voor, die niet allemaal schade in wortelen geven. Sommige soorten kunnen grote problemen veroorzaken wanneer zij in grote aantallen voorkomen.

De bekendste boosdoeners zijn:

 • Meloidogyne spp. (wortelknobbelaaltjes)
 • Pratylenchus spp. (wortellesieaaltjes)
 • Paratrichodorus spp. (vrijlevende aaltjes)
 • Trichodorus spp. (vrijlevende aaltjes)
 • Heterodera carotae (cystenaaltjes)

Het is goed om te weten welke soorten en hoeveelheden aaltjes er op het perceel aanwezig zijn. Stel dit vast via bemonstering. Tot 6 weken na toepassing biedt NEMguard DE bescherming tegen de eerste generatie van de wortelvlieg. Het product is werkzaam op eieren en larven.Voor een afdoende bestrijding van tweede en latere generaties wortelvliegen dient u andere middelen in te zetten.

Productpagina NEMguard >>

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees voor gebruik eerst het etiket en de productinformatie.

Print Friendly, PDF & Email