NEMguard DE is een natuurlijk middel tegen aaltjes en larven van onder andere wortel- en uienvlieg

Werkingsmechanisme
Door knoflook volgens een gepatenteerd procedé te bewerken, ontstaat een uitgekiend mengsel van hoogwaardige polysulfiden. Wanneer deze meervoudige zwavelverbindingen met aaltjes in contact komen, dringen zij deze via de huid binnen. In het inwendige van de aaltjes vinden vervolgens diverse reacties plaats, waardoor de nematoden afsterven. NEMguard DE is effectief tegen alle schadelijke aaltjes. Het middel werkt op dezelfde wijze ook tegen de eieren en larven van wortel-, uien- en bonenvliegen.

Afb.1. Knoflook wordt bewerkt tot hoogwaardige polysulfiden

Formulering en werkingsduur
NEMguard DE is geformuleerd als een soort slow release granule. De granule bestaat uit diatomeeënaarde (DE), dat een honingraatstructuur heeft waarin de polysulfiden zijn opgenomen.Water maakt de polysulfiden geleidelijk vrij uit het granulaat, waarna zij doordringen in de teeltlaag. NEMguard DE beschermt het gewas 6-8 weken na toepassing.

Toepassing en dosering
Voor een optimale werking is een juiste toepassing van groot belang. NEMguard DE kan worden toegediend met de gangbare granulaatstrooiers met uitzondering van de Gandy strooier. In sommige gevallen blijken er ook problemen bij toepassen met behulp van een Agricola strooier. Hiervoor wordt momenteel een oplossing gezocht. De dosering bedraagt 20 kg/ha. Verstrooi het granulaat tijdens het zaaien in de zaaivoor zodat het middel dicht bij het zaad komt te liggen.

Om  verstopping te voorkomen de apparatuur na gebruik altijd leegmaken en schoonmaken.

Aaltjes en vliegen
In Nederland komen meer dan 1.000 soorten aaltjes voor, die niet allemaal schade in wortelen geven. Sommige soorten kunnen grote problemen veroorzaken wanneer ze in grote aantallen voorkomen.

De bekendste boosdoeners zijn:

 • Meloidogyne spp. (wortelknobbelaaltjes)
 • Pratylenchus spp. (wortellesieaaltjes)
 • Paratrichodorus spp. (vrijlevende aaltjes)
 • Trichodorus spp. (vrijlevende aaltjes)
 • Heterodera carotae (cystenaaltjes)

Het is goed om te weten welke soorten en hoeveelheden aaltjes er op het perceel aanwezig zijn. Stel dit vast via bemonstering. Tot 6 weken na toepassing biedt NEMguard DE bescherming tegen de eerste generatie van de wortel-, uien en bonenvlieg. Het product is werkzaam op eieren en larven. Voor een afdoende bestrijding van tweede en latere generaties vliegen dienen andere middelen ingezet te worden.

Toepassing in wortelen

Wortelvliegbeheersing
NEMguard beschermt na zaaien het gewas gedurende de eerste 6 weken van de teelt. Het product werkt op eieren en larven en biedt hiermee bescherming tegen de eerste generatie van de wortelvlieg.

Aaltjesbeheersing
Om wortelen goed te beschermen is het van belang de volgende richtlijnen aan te houden:

 • Zorg voor een vochtige rug of bed voor de zaai
 • Houd de grond rondom de wortel tot 6 weken na het zaaien vochtig
 • Als de grond droog is tijdens de toepassing, moet er beregend worden
 • Beregen bij aanhoudende droogte één keer per week minimaal 15 mm
 • Voor een optimale optimale werking is de eerste zes weken na het zaaien totaal 80 mm water nodig (neerslag + beregening)
 • Pas Nemguard DE niet toe op percelen waar het aantal aaltjes ver boven de schadedrempel ligt

Toepassing in uien

Uienvliegbeheersing
NEMguard beschermt na zaaien het gewas gedurende de eerste 6-8 weken van de teelt. Het product werkt op eieren en larven en biedt hiermee bescherming tegen de eerste generatie van de uienvlieg. 

Aaltjesbeheersing 
Om wortelen goed te beschermen is het van belang de volgende richtlijnen aan te houden:

 • Zorg voor een zo vlot mogelijke ontwikkeling van de kiemplantjes
 • Vermijd percelen met een hoge besmetting.
 • Kies een doordacht bouwplan, met voorvruchten die de schadelijk aaltjes afremmen.
 • Een mooi hulpmiddel is daarbij het PPO Aaltjesschema.
 • Zaaitijdstip; zaai, met name op wat koudere gronden, niet te vroeg.
 • Zaaidiepte; te diep zaaien staat, met name in koudere voorjaren, een vlotte beginontwikkeling in de weg.
 • Geprimed zaaizaad kan helpen om de begin ontwikkeling te versnellen.
 • Gebruik van start-fosfaatmeststoffen helpen de kiemplantjes de eerste periode door, met name als de fosfaattoestand van de grond wat minder gunstig

Advies uien

 • Dosering 20 kg/ha, 1 granulaat tegen 2 plagen
 • Toepassen in de rij tijdens zaaien
 • Zorg voor voldoende vocht voor een optimale werking
 • Aanvullende behandeling uitvoeren bij volgende vluchten uienvlieg
 • Nemguard mag toegepast worden in de biologische teelt

Veelgestelde vragen over NEMguard DE >>

Productpagina NEMguard DE >>

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees voor gebruik eerst het etiket en de productinformatie.

Print Friendly, PDF & Email