Ondersteun de biologische bladluisbestrijding in paprika met de juiste correcties  

Het nieuwe genotype van de groene perzikluis ontwikkelt en migreert sneller. Telers hebben geïnvesteerd in een robuust beheerssysteem met natuurlijke vijanden, maar correcties blijven nodig om bladluis onder controle te houden en vervuiling te voorkomen. In de komende periode is het cruciaal om toenemende plaagdruk tijdig te signaleren en de juiste maatregelen te nemen om het biologische evenwicht tussen plaag en predator op een acceptabel niveau te houden. 

Teppeki WG boven in het gewas toepassen
De afgelopen jaren is er veel gezegd over de vermeende ongevoeligheid of resistentie van een specifiek genotype bladluis tegen Teppeki WG. Onderzoek van de WUR toont echter aan dat dit middel, als het op de juiste wijze wordt toegepast, nog steeds een zeer effectief correctiemiddel is. Er is geen sprake van resistentie of verminderde gevoeligheid, maar wel van een andere levenswijze en een snellere ontwikkelcyclus van dit specifieke genotype bladluis. 

De twee beschikbare toepassingen van Teppeki WG in paprika moeten dan ook zo effectief mogelijk worden ingezet binnen het beheerssysteem. Dit betekent toepassing door middel van een gewasbespuiting om de volledige werking van Teppeki WG te benutten. Het middel werkt door directe contactwerking en via opname in het gewas. 

Pas Teppeki WG alleen toe op het actieve deel van de plant (bovenste deel). Een goede bladbedekking is essentieel voor een effectieve contactwerking met de plaag en een goede opname door het gewas. Oudere bladeren, lager in het gewas, zullen beperkt of geen middel opnemen, waardoor de daar aanwezige bladluis mogelijk onvoldoende bestreden wordt. 

Oplossing voor onder in het gewas 
Om de bladluis in de inactievere delen onder in het gewas te bestrijden en tegelijkertijd het vervuilde gewas en vruchten schoon te wassen zijn correcties met Neudosan een adequate oplossing. Neudosan  is een contactmiddel met een sterk uitvloeiend effect. Geraakte bladluis wordt snel bestreden en het gewas wordt schoon gewassen van aanwezige roetdauw en plakkerigheid. Afhankelijk van de plaagdruk en vervuilig onder in het gewas kan het nodig zijn om de behandeling met Neudosan te herhalen. Het middel heeft na opdrogen geen nawerking meer op de plaag en nuttige insecten.  

Advies Teppeki WG

 • Toepassen door middel van een gewasbespuiting op het actieve deel van de plant 
 • Pas Teppeki WG toe volgens etiket
 • 0,01% (10 gram per 100 l water), max. 120 g/ha 
 • Minimum interval van 7 dagen 
 • Veiligheidstermijn van 1 dag 
 • Voeg nooit een hulpstof toe aan Teppeki WG om mogelijke MRL-overschrijding te voorkomen 

Meer over Teppeki WG >>

Advies Neudosan 

 • Neudosan is een contactmiddel, zorg dat de insecten goed geraakt worden. 
 • De aanbevolen dosering is 1,5% (1,5 l per 100 l water) 
 • Gebruik voldoende water voor een goede bladbedekking 
 • Uitvloeier toevoegen is niet nodig, Neudosan heeft een zeer goede uitvloeiende werking. 
 • Het toevoegen van een waterconditioner is niet nodig. 
 • Kies een gunstig toepassingsmoment op de dag voor de bespuiting. Hoe langzamer het gewas opdroogt hoe beter het effect

 Meer over Neudosan >>

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees voor gebruik eerst het etiket en de productinformatie.

Ontvang nieuws en tips voor een gezond gewas

Print Friendly, PDF & Email