Katoun Gold

2023-11-08T10:49:07+01:00augustus 21st, 2023|

Katoun Gold is een herbicide voor de bestrijding van eenjarige onkruiden en mossen op onverharde terreinen, openbaar groen en open verhardingen.