Katoun Gold

2024-05-08T10:55:47+02:00August 21st, 2023|

Katoun Gold is een herbicide voor de bestrijding van eenjarige onkruiden en mossen op onverharde terreinen, openbaar groen en open verhardingen.