Ranman Top, de meest effectieve sporendoder in bloemisterijgewassen 

De periode van grote verschillen in dag en nachttemperatuur is weer aangebroken. Dit betekent dat het klimaat in de kas verandert en tijdig moet worden bijgestuurd. Toch kan bijvoorbeeld bij gevoelige gewassen en/of cultivars de kans op (tak)Phytophthora, Pythium en valse meeldauw toenemen.

De Oömyctengroep(waterschimmels) waar Pythium, Phytophtora en valse meeldauw onder vallen, kunnen in diverse sierteeltgewassen aanzienlijke problemen veroorzaken. Een preventieve toepassing met Ranman Top voorkomt aantasting.  Ranman Top werkt lokaal systemisch in het blad. Een voordeel daarvan is dat nog niet volgroeide plantendelen die geraakt zijn wel goed worden beschermd tegen aantasting. Daarnaast is er een sterke translaminaire werking waardoor zowel de onder als bovenzijde van het geraakt blad beschermd worden. 

Advies Ranman Top in bloemisterijgewassen

  • Start altijd preventief met inzetten van Ranman Top. Voeg eventueel een curatief middel toe aan de tankmix
  • Pas toe in blokken van minimaal 3 toepassingen
  • Houd een interval van 7 dagen aan tussen de toepassingen
  • Voor een effectieve bestrijding is een goede bladbedekking noodzakelijk 
  • Dosering 0,5 l/ha per toepassing, maximaal 6 toepassingen per 12 maanden 
  • Toepassing via een ruimtebehandeling(LVM) kan zeer effectief zijn 
  • Uitvloeier toevoegen is niet nodig  

Meer over Ranman Top >>

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees voor gebruik eerst het etiket en de productinformatie.

Print Friendly, PDF & Email