Ranman Top, de meest effectieve sporendoder in bloemisterijgewassen

2023-09-15T14:29:24+02:00September 14th, 2023|

De periode van grote verschillen in dag en nachttemperatuur is weer aangebroken. Dit betekent dat het klimaat in de kas verandert en tijdig moet worden bijgestuurd. Toch kan bijvoorbeeld bij gevoelige gewassen en/of cultivars de kans op (tak)Phytophthora, Pythium en valse meeldauw toenemen.