Voorkom vergelingsvirus in granen 

Het gerstevergelingsvirus dat wordt overgebracht door bladluizen kan in gerst en tarwe voor veel schade zorgen. Door het aanhoudende zachte weer zijn er volop luizen aanwezig. Hierdoor is ook de kans op verspreiding van het gerstevergelingsvirus aanwezig. 

Persistent virus 
Het gerstevergelingsvirus is een persistent virus. Als een luis eenmaal besmet is met het virus dan blijft deze luis zijn leven lang besmet en kan meerdere planten infecteren. Een aantasting uit zich door de kenmerkende gele kringen die zichtbaar zijn in het veld. 

Wintergerst en wintertarwe 
Het gerstevergelingsvirus kan zowel in wintergerst als in wintertarwe voorkomen. Later zaaien van wintertarwe verkleint het risico op virusoverdracht doordat, normaal gesproken, de temperatuur lager is. Teppeki WG kan ingezet worden om de luizen te bestrijden en dus de kans op het gerstevergelingsvirus te verkleinen. In wintergerst is 1 toepassing per teeltcyclus van Teppeki WG toegestaan en in wintertarwe 2 toepassingen.

Voldoende ontwikkelde bladeren 
Zet Tepekki WG in vanaf het moment dat de planten minimaal drie ontwikkelde bladeren hebben zodat het middel voldoende opgenomen kan worden. Daarnaast is het raken van de luizen belangrijk voor een goede effectiviteit. 

Advies

  • Gebruik 140 g/ha Teppeki WG
  • Toevoegen van Tipo heeft een positief effect op de werking van Teppeki WG
  • Zorg voor een goede spuittechniek met voldoende water (250-400 l/ha)
  • Toepassen bij een gewas met 3 á 4 ontwikkelde bladeren
  • Zijn er al luizen gesignaleerd voor het 3-blad stadium gebruik dan een pyrethroïde

Meer over Teppeki WG >>

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees voor gebruik eerst het etiket en de productinformatie.

Print Friendly, PDF & Email