Juiste voorbereiding legt basis voor een succesvol plantseizoen bloembollen

2023-09-21T10:40:18+02:00September 21st, 2023|

Het gezegde 'Een goed begin is het halve werk’ geldt zeker voor de voorbereidingen op het naderende plantseizoen van bloembollen, met name voor gewassen als tulpen, die gevoelig zijn voor Rhizoctonia-aantastingen. Deze bodemschimmel kan leiden tot aanzienlijke opbrengstverliezen en kwaliteitstderving

Duurzame aaltjesbestrijding na opkomst in lelie

2023-07-26T07:22:59+02:00July 18th, 2023|

Diverse aaltjes zoals wortellesieaaltjes en vrijlevende aaltjes kunnen voor veel opbrengstderving en verlies van kwaliteit zorgen tijdens de teelt van lelie. De beschikbaarheid van conventionele middelen neemt af. Zo is bijvoorbeeld oxamyl volgend jaar niet meer toegestaan. Het natuurlijke product NEMguard is een duurzame oplossing voor aaltjes in de lelieteelt.

Teppeki WG en Gazelle, sterke wapens tegen virusoverdragende bladluizen

2023-05-17T10:31:17+02:00April 5th, 2023|

De eerst-vliegende bladluizen leveren al snel een groot risico op de verspreiding van virussen in de bloembollenteelt. Ze zijn namelijk hypermobiel, moeilijk waar te nemen en kunnen meteen al virus verspreiden. Naast vroegtijdige selectie is de inzet van insecticiden noodzakelijk om schade door deze virussen te beperken.

Go to Top