Teppeki WG en Gazelle, sterke wapens tegen virusoverdragende bladluizen

2023-05-17T10:31:17+02:00April 5th, 2023|

De eerst-vliegende bladluizen leveren al snel een groot risico op de verspreiding van virussen in de bloembollenteelt. Ze zijn namelijk hypermobiel, moeilijk waar te nemen en kunnen meteen al virus verspreiden. Naast vroegtijdige selectie is de inzet van insecticiden noodzakelijk om schade door deze virussen te beperken.

Go to Top