Eradicoat Max voor correctie op spint, wittevlieg of wol-, dop- en schildluis 

2024-06-20T14:58:27+02:00June 20th, 2024|

Na een relatief rustig voorjaar neemt de druk van diverse plagen nu aanzienlijk toe. Afgelopen week kregen we veel meldingen over problemen met spint, wittevlieg, en ook wolluis, dopluis en schildluis in verschillende gewassen. Vooral bij warme en droge omstandigheden is het cruciaal om de toenemende plaagdruk vroegtijdig te signaleren en indien nodig de aanwezige natuurlijke vijanden te ondersteunen.

Effectieve bestrijding van spintmijt in appel met Neudosan

2024-05-07T16:23:00+02:00May 7th, 2024|

Na een lange, natte periode hebben we momenteel te maken met stijgende temperaturen. Hierdoor loopt ook de druk van spint in appel op. Als de spintbestrijding nog niet onder controle is, kan Neudosan ingezet worden als correctiemiddel. Neudosan is veilig voor nuttige insecten en geeft geen residu. Hieronder vind je de voordelen en belangrijke aandachtspunten van het gebruik van Neudosan.

Leg de focus op spintbestrijding in sierteelt en vruchtgroenten

2024-05-02T10:35:48+02:00May 1st, 2024|

Spint kan in korte tijd aanzienlijke schade veroorzaken aan gewassen, vooral onder warme en droge omstandigheden. Het is belangrijk om spint vroegtijdig te signaleren en te bestrijden vanwege de snelle voortplanting van dit insect. Daarnaast spelen de inzet van biologische middelen en het tijdig corrigeren een cruciale rol in een effectieve bestrijding.

Meeldauwpreventie is een must

2024-03-27T16:17:47+01:00March 27th, 2024|

De ontwikkeling van appel gaat snel. De laatste jaren hebben we geleerd dat de meeldauwdruk bij warmer en droog weer behoorlijk snel kan oplopen en dat preventief aanpakken noodzakelijk is. Vooral in gevoelige rassen en op percelen waar in het verleden meeldauw voorkwam is het verstandig om met een sterk middel als Cyflamid te starten.

Voorjaarsschoonmaak voor een spintvrije start in appel

2024-03-25T15:25:49+01:00March 25th, 2024|

In de teelt van appelen is het bestrijden van spintmijten in het voorjaar essentieel. De basis hiervoor is gelegd door de toepassing met Ovitex in het vroege voorjaar op de overwinterende eieren. Nu de temperaturen oplopen zullen de resterende larven uit hun winterei kruipen. Scelta is dan het ideale middel om in te grijpen, en is bovendien veilig voor roofmijten en andere nuttigen.

Go to Top