Zo krijg je de koolgalmug onder controle

2024-05-29T10:39:30+02:00May 28th, 2024|

De temperaturen lopen langzamerhand op en veel broccoli en bloemkoolpercelen zijn inmiddels geplant. Hier en daar worden al koolgalmuggen gevangen. Een aanval door de koolgalmug is dan ook te verwachten. Het is van groot belang om koolgalmuggen te bestrijden om de kwaliteit en de oogst zeker te kunnen stellen. Neudosan is een nieuw biologisch insecticide dat een goede werking heeft tegen de koolgalmug.  

Twee sterke, biologische wapens in de strijd tegen perenbladvlo

2024-05-14T11:25:28+02:00May 14th, 2024|

Door het natte voorjaar is de populatie van perenbladvlo nu nog laag maar met de start van de 2e generatie kan hier snel verandering in komen. Hierdoor kan de perenbladvlo zich snel vermenigvuldigen en voor veel schade zorgen. Om residuen bij oogst te voorkomen is het belangrijk om de juiste afweging te maken welke middelen er worden ingezet. We geven twee biologische oplossingen, vrij van MRL en veilig voor nuttigen.

Meeldauwpreventie is een must

2024-03-27T16:17:47+01:00March 27th, 2024|

De ontwikkeling van appel gaat snel. De laatste jaren hebben we geleerd dat de meeldauwdruk bij warmer en droog weer behoorlijk snel kan oplopen en dat preventief aanpakken noodzakelijk is. Vooral in gevoelige rassen en op percelen waar in het verleden meeldauw voorkwam is het verstandig om met een sterk middel als Cyflamid te starten.

Voorjaarsschoonmaak voor een spintvrije start in appel

2024-03-25T15:25:49+01:00March 25th, 2024|

In de teelt van appelen is het bestrijden van spintmijten in het voorjaar essentieel. De basis hiervoor is gelegd door de toepassing met Ovitex in het vroege voorjaar op de overwinterende eieren. Nu de temperaturen oplopen zullen de resterende larven uit hun winterei kruipen. Scelta is dan het ideale middel om in te grijpen, en is bovendien veilig voor roofmijten en andere nuttigen.

Kies de juiste strategie om tripsvrij het nieuwe seizoen in te gaan

2023-11-15T09:01:58+01:00November 9th, 2023|

Een teelt eindigen met een hoge tripsdruk heeft consequenties voor de nieuwe teelt. De meeste bedrijven willen graag met een zo laag mogelijke tripsdruk starten. Kies voor het eindigen van de teelt daarom de juiste bestrijdingsstrategie. Winner kan hierin een belangrijke schakel zijn. Pas Winner toe in een blok van wekelijkse behandelingen om de volledige levenscyclus van trips aan te pakken.

Go to Top