Nieuws2023-11-28T10:38:01+01:00

Nieuws

Ontvang nieuws en tips voor een gezond gewas

1505, 2024

Kenja, de slimme keuze tegen Mucor

In de productieteelten is de oogst alweer een aantal weken aan de gang. Bij de afzet is het thema vruchtrot en het aantal residuen een punt van aandacht. Kenja is het sterkste middel tegen Mucor en heeft ook een werking tegen Botrytis. We leggen uit waarom Kenja de slimme keuze is.

1405, 2024

Twee sterke, biologische wapens in de strijd tegen perenbladvlo

Door het natte voorjaar is de populatie van perenbladvlo nu nog laag maar met de start van de 2e generatie kan hier snel verandering in komen. Hierdoor kan de perenbladvlo zich snel vermenigvuldigen en voor veel schade zorgen. Om residuen bij oogst te voorkomen is het belangrijk om de juiste afweging te maken welke middelen er worden ingezet. We geven twee biologische oplossingen, vrij van MRL en veilig voor nuttigen.

705, 2024

Effectieve bestrijding van spintmijt in appel met Neudosan

Na een lange, natte periode hebben we momenteel te maken met stijgende temperaturen. Hierdoor loopt ook de druk van spint in appel op. Als de spintbestrijding nog niet onder controle is, kan Neudosan ingezet worden als correctiemiddel. Neudosan is veilig voor nuttige insecten en geeft geen residu. Hieronder vind je de voordelen en belangrijke aandachtspunten van het gebruik van Neudosan.

2304, 2024

Toepassing NEMguard en Agricola-strooier

Er wordt momenteel veel ervaring opgedaan met diverse strooiers voor het toepassen van NEMguard voor de bestrijding van o.a. aaltjes en uien- en wortelvlieg. Recente praktijkervaring laat zien dat toepassing van NEMguard met een Agricola-strooier problemen geeft. Hiervoor zoeken wij momenteel naar een oplossing.

2703, 2024

Niet poetsen maar Enclean

Door de zachte en vochtige omstandigheden van afgelopen winter heeft groene aanslag zich op veel materialen kunnen vestigen. Om dit snel en zorgvuldig te verwijderen is Enclean een uitstekende oplossing. We zetten alle voordelen op een rij.

2703, 2024

Meeldauwpreventie is een must

De ontwikkeling van appel gaat snel. De laatste jaren hebben we geleerd dat de meeldauwdruk bij warmer en droog weer behoorlijk snel kan oplopen en dat preventief aanpakken noodzakelijk is. Vooral in gevoelige rassen en op percelen waar in het verleden meeldauw voorkwam is het verstandig om met een sterk middel als Cyflamid te starten.

2503, 2024

Voorjaarsschoonmaak voor een spintvrije start in appel

In de teelt van appelen is het bestrijden van spintmijten in het voorjaar essentieel. De basis hiervoor is gelegd door de toepassing met Ovitex in het vroege voorjaar op de overwinterende eieren. Nu de temperaturen oplopen zullen de resterende larven uit hun winterei kruipen. Scelta is dan het ideale middel om in te grijpen, en is bovendien veilig voor roofmijten en andere nuttigen.

2503, 2024

Met Fresco klaar voor een schone start

Het plantseizoen van de zomerbloeiers is weer van start gegaan maar ook de optimale kiemingsperiode van onkruiden is aangebroken. Onkruidbestrijding vóór opkomst is van groot belang omdat het na opkomst lastiger is om de onkruiden nog op te ruimen. Zorg voor een verantwoorde basis en pas tijdig Fresco toe.

1303, 2024

Effectieve aanpak appelbloesemkever

De fruitteeltsector zit al weken te wachten op vrijstellingen voor gewasbeschermingsmiddelen die nodig zijn om appelbloesemkevers aan te pakken. Helaas is er nog steeds geen besluit genomen over deze middelen, en het ziet ernaar uit dat de beslissing wederom te laat komt

911, 2023

Kies de juiste strategie om tripsvrij het nieuwe seizoen in te gaan

Een teelt eindigen met een hoge tripsdruk heeft consequenties voor de nieuwe teelt. De meeste bedrijven willen graag met een zo laag mogelijke tripsdruk starten. Kies voor het eindigen van de teelt daarom de juiste bestrijdingsstrategie. Winner kan hierin een belangrijke schakel zijn. Pas Winner toe in een blok van wekelijkse behandelingen om de volledige levenscyclus van trips aan te pakken.

410, 2023

Ideale omstandigheden voor slakken

De wisselvallige zomer was een ideale zomer voor slakken. Met de huidige temperaturen en vochtige nachten zijn de omstandigheden optimaal voor uitbreiding van de slakkenpopulatie. In diverse akkerbouw- en groentegewassen kunnen slakken veel (financiële) schade aanrichten. 

210, 2023

Voorkom vergelingsvirus in granen

 Het gerstevergelingsvirus dat wordt overgebracht door bladluizen kan in gerst en tarwe voor veel schade zorgen. Door het aanhoudende zachte weer zijn er volop luizen aanwezig. Hierdoor is ook de kans op verspreiding van het gerstevergelingsvirus aanwezig.

808, 2023

Bestrijden van koolwittevlieg in spruitkool

Hoewel de weersomstandigheden niet echt gunstig zijn voor de ontwikkeling van plaaginsecten groeien de populaties van koolwittevlieg langzaam maar zeker door. Om straks spruitjes van goede kwaliteit en zonder roetdauw te kunnen oogsten blijft het van belang om het aantal wittevliegen niet te groot te laten worden. Teppeki WG speelt een belangrijke rol bij het onderdrukken van de populatie.

708, 2023

Voorkom voortijdige vruchtval in pitfruit

De oogst van pitfruit begint over een paar weken. Voorkom voortijdige vruchtval, net voor de oogst, door toepassing van Late-Val Vloeibaar. Late-Val is een natuurlijke groeiregulator, op basis van NAA, die de ontwikkeling van het vaatbundelweefsel stimuleert. De vruchtstelen worden daardoor verstevigd of blijven langer stevig. Dit voorkomt de natuurlijke val of stelt deze uit.

408, 2023

Voorkom schade door Alternaria

Door de huidige weersomstandigheden is extra aandacht voor Altarnaria solani vereist. Deze schimmel komt vooral voor in het laatste deel van het seizoen, na de bloei en onder warme, vochtige omstandigheden. Met name voor de langere aardappelteelten is het belangrijk om het gewas goed te beschermen tegen een aantasting van Alternaria.

2107, 2023

Cercospora in suikerbieten ligt op de loer

Cercospora is een belangrijke ziekteverwekker bij suikerbieten, waarbij de schimmel Cercospora beticola de bladeren aantast. Dit leidt tot een afname van het suikerbietgewas en uiteindelijk de opbrengst. Door de huidige weersomstandigheden is de infectiekans op Cercospora is hoog. Houd percelen in de gaten en pas Difure Solo toe zodra de eerste vlekjes zichtbaar zijn.

2007, 2023

Luisbestrijding hoeft niet ingewikkeld te zijn

In de bessenteelt wordt op dit moment volop geoogst of wordt er naar de oogst toegewerkt. Door de relatief wisselende weersomstandigheden sluimert de aantasting van verschillende plaaginsecten nog steeds door. Om een extra residu bij oogst te voorkomen is correctie met een chemisch middel op dit moment niet meer mogelijk. Neudosan en Eradicoat Max zijn sterke MRL-vrije insecticiden in de bessenteelt.

2007, 2023

Lange bewaring pitvruchten met Pomax

De zomer vordert en de prognose voor de oogstdata is inmiddels bekend. De meeste telers hebben het vruchtrotschema ingezet met de eerste bespuitingen Captan. Voor de lange bewaring is het van groot belang de juiste middelen te positioneren en vruchten te beschermen met Pomax.

1807, 2023

Duurzame aaltjesbestrijding na opkomst in lelie

Diverse aaltjes zoals wortellesieaaltjes en vrijlevende aaltjes kunnen voor veel opbrengstderving en verlies van kwaliteit zorgen tijdens de teelt van lelie. De beschikbaarheid van conventionele middelen neemt af. Zo is bijvoorbeeld oxamyl volgend jaar niet meer toegestaan. Het natuurlijke product NEMguard is een duurzame oplossing voor aaltjes in de lelieteelt.

1807, 2023

Kies het juiste moment voor toepassing Crown MH in uien

Teeltseizoen 2023 kenmerkt zich in de teelt van (zaai)uien door een korte periode tussen zaai en langste dag. Na de langste dag stopt de ui met de aanmaak van nieuwe bladeren en start met de ‘bolling’, de aanleg van de bladloze rokken. Als deze bladloze rokken allemaal zijn aangelegd, stopt de plant met celdeling. Om spruitvorming in de bewaring tegen te gaan is een bespuiting met Crown MH op het juiste moment noodzakelijk.

1707, 2023

Voorkom schade door Alternaria

Nu de meeste aardappel percelen in bloei staan of komen is aandacht voor Altarnaria solani vereist. Deze schimmel komt vooral voor in het laatste deel van het seizoen, na de bloei en onder warme, vochtige omstandigheden. Met name voor de langere aardappelteelten is het belangrijk om het gewas goed te beschermen tegen een aantasting van Alternaria.

407, 2023

Knolbescherming in de pootgoedteelt

Zoals inmiddels wel bekend is er een nieuwe Phytophthora-stam in noordwest Europa in opkomst. Deze nieuwe stam (EU43) hebben we in 2021 in Nederland voor het eerst aangetroffen. En afgelopen jaar is deze stam in Nederland verantwoordelijk gebleken voor ongeveer 45% van de aantastingen.

1711, 2022

Winnen van trips

De teelt eindigen met een te hoge tripsdruk heeft consequenties voor de nieuwe teelt. De meeste bedrijven willen graag een teelt tripsvrij eindigen. Kies daarom de juiste bestrijdingsstrategie. Winner is hierin een belangrijke schakel.

Go to Top